FYSIOTHERAPIE AAN DE MEULEN – DIJKSTRA

OEDEEMTHERAPIE

De behandeling bij oedeemtherapie is er op gericht abnormale zwellingen (vochtophoping) te verminderen of op te heffen.

OEDEEMTHERAPIE

OORZAKEN