FYSIOTHERAPIE AAN DE MEULEN – DIJKSTRA

Veilig naar je fysiotherapeut!

1 mei 2020

Vanwege het risico op besmetting met het coronavirus konden fysiotherapeuten hun patiënten wekenlang niet of nauwelijks behandelen. Gelukkig worden de maatregelen met ingang van 1 mei langzamerhand iets versoepeld. Veel fysiotherapiepraktijken gaan weer open. Dat wil niet zeggen dat alles nu weer net is als vroeger! Samen moeten we ervoor zorgen dat een bezoek aan de fysiotherapeut veilig verloopt. Hoe doen we dat?

Als het kan, behandelt de fysiotherapeut voorlopig nog steeds op afstand. Dus: via de telefoon of een videoverbinding.

Als een patiënt of zijn/haar familie symptomen heeft van corona dan vindt de behandeling (met persoonlijke beschermingsmiddelen) thuis plaats of wordt behandeling – als de klacht daardoor niet meteen erger wordt – even uitgesteld.

Als de behandeling in de praktijk plaatsvindt, houden de fysiotherapeut en de patiënt zich aan regels op het gebied van hygiëne.

 • Was je handen in de praktijk
 • 1 persoon per therapeut
 • Hoest en nies in je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes

In de praktijk houdt iedereen zo veel mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar. Bij een behandeling kan dat natuurlijk niet altijd. Als het nodig is, maakt de fysiotherapeut gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Samen moeten we er alles aan doen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De komende tijd kan jouw fysiotherapeut je vertellen wat er wel en niet mogelijk is op het gebied van fysiotherapeutische behandeling. We vertrouwen erop dat je begrip hebt voor deze maatregelen.

Algemene regels* In situaties waar geen verhoogd risico op besmetting met corona bestaat en besloten wordt een behandeling te starten, moeten strikte hygiënemaatregelen worden gevolgd (ook door de patiënt):

 • Volg het hygiëneprotocol , is in de praktijk aanwezig
 • Was je handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand.
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Geen handen schudden
 • Blijf thuis als je symptomen van COVID-19 hebt.
 • Stop de behandeling direct als een patiënt alsnog symptomen van COVID-19 heeft
 • Houd de frequentie van face-to-face behandelen zo laag mogelijk, combineer als dit mogelijk is met behandeling op afstand.

Uitgangspunten RIVM opschaling en testbeleid paramedische contactberoepen buiten instellingen voor de periode t/m 19 mei Uitgangspunten :

 • Onder paramedische contactberoepen wordt in dit document verstaan: fysiotherapie, oefentherapie, logopedie, ergotherapie, diëtetiek, huidtherapie, klinisch fysicus, optometrie, orthoptie, podotherapie.
 • Er dient een algemeen hygiëneprotocol te zijn beschreven en een werkwijze om social distancing te waarborgen.
 • Bestaande hygiënerichtlijnen van de beroepsgroep blijven onverminderd geldig. Dit document is alleen van toepassing als het gaat om:
 • Noodzakelijke zorg die niet uitgesteld kan worden tot na 19 mei en niet op 1,5 meter afstand plaats kan vinden. 1. Triage voorafgaand aan het fysieke consult Er dient voorafgaand aan het consult triage plaats te vinden middels de volgende vragen:
 • Heeft u een of meerdere van de volgende (ook milde!) symptomen: neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of koorts (vanaf 38°C)?
 • Bent u langer dan 24 uur klachtenvrij?
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten? Is er bij uzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld?
 • Controlevraag: bent u verder gezond en voelt u zich momenteel gezond? 2. Zorgverlening aan client

Zorgverlening moet uitgesteld worden indien een client:

 • Een van de volgende (ook milde!) symptomen heeft: neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of koorts;
 • Iemand in zijn/haar huishouden heeft die koorts (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft.
 • Zelf of iemand in zijn/haar huishouden in de afgelopen 14 dagen positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Als het bovenstaande niet van toepassing is en de patiënt en iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft kan zorgverlening plaatsvinden (zonder PBM). Als zorg niet uit te stellen is en spoedzorg is noodzakelijk dan dient de medewerker gebruik te maken van een chirurgisch mondneusmasker (type IIR), een bril of faceshield, en wegwerphandschoenen
CONTACT

AFSPRAAK MAKEN

Wilt u snel van uw lichamelijke klachten af? Maak een afspraak via 0475- 32 36 58.
U heeft geen verwijsbrief nodig van uw huisarts voor een afspraak.

Naar contact